Dětský fotbal v Mukařově

18.08.2022

Zelená je tráva, fotbal to je hra

Fotbal má v Mukařově dlouhou tradici. Klub TJ Sokol Mukařov byl založen již v roce 1920, čili před dvěma lety jsme slavili stoleté výročí.

Po celou dobu zde byla jak mužská, tak mládežnická družstva. Po roce 1989 jsme měli nepřetržitě pouze týmy A a B v mužské kategorii. V rámci dětských týmů se střídaly různé kategorie a počet dětí měl spíše sestupnou tendenci. Bylo a v podstatě je to stále dáno řadou jiných možností vyžití, které děti mají.

Před několika lety jsme se s několika dalšími tatínky (vesnický mládežnický fotbal stojí a padá se zapojením převážně rodičů dětí), rozhodli znovu nastartovat dětský fotbal v Mukařově. Začali jsme tedy skutečně od začátku, s těmi nejmenšími dětmi okolo 5-6 let, tedy od školičky, a postupně jsme začali obnovovat kategorie pro starší děti, tj. přípravky a žáky, a snad se nám brzy podaří obnovit i dorostenecký tým. Tímto způsobem se tedy snažíme vychovávat děti, aby reprezentovaly naši obec od dětských až do mužské kategorie tak, jak tomu bylo v minulosti. To znamená, aby v mužské kategorii hrálo co nejvíce našich odchovanců. Samozřejmě nám také dělá velikou radost, když se podaří některému z dětí, které jsme trénovali, uchytit ve větších klubech, což se děje.

Začali jsme tedy založením školičky, následovala mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, a v loňské sezóně, tedy po nějakých osmi letech, jsme přihlásili i kategorii starších žáků. Ve všech kategoriích se pohybujeme v okresních soutěžích, přičemž v aktuální sezóně se podařilo týmu mladší přípravky obsadit krásné druhé místo, a mladší žáci ve své kategorii skončili čtvrtí.

Na počátku bylo jen několik málo dětí, díky náborům a dalším aktivitám pro zvýšení povědomí o našem klubu dnes naše základna čítá zhruba 40 dětí ve věku 5 až 13 let. Také trenérský tým se rozrostl, takže jsem rád, že každý náš tým má minimálně 2 trenéry. Trénujeme celoročně dvakrát až třikrát týdně (s výjimkou několika týdnů během letních prázdnin), když počasí dovolí, co nejvíce venku na hřišti. Během zimy trénujeme v sokolovně a v nafukovací hale u Základní školy, za což jsme velice rádi. O víkendech máme zápasy či turnaje, na jaře a na podzim mistrovské, během zimy přátelské. Pravidelně pořádáme dvě soustředění ročně, jedno na jaře v pro nás ideálních podmínkách v Bohdanči u Kutné Hory, druhé potom na konci srpna, doma v Mukařově. Obě jsou na 5 dní a mají za úkol jednak zlepšit fotbalové a fyzické schopnosti dětí, v neposlední řadě však také tvořit partu, kamarády, odolné a správně sebevědomé děti do dnešní doby. Pořádáme také různé akce pro děti a rodiče za účelem zhodnocení sezóny, posezení a tmelení kolektivu.

Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům a také Sokolu Mukařov za podporu, zejména tu finanční, díky které můžeme dětem pořizovat dresy, míče a další vybavení, které pomáhá kvalitě a zpestření tréninků.

A na úplný závěr bych rád pozval všechny děti, které by si fotbal chtěly vyzkoušet, aby přišly na některý z našich tréninků, ať již se jen podívat, či se rovnou zapojit, jste vítáni! Jak jsem již zmiňoval výše, nejde zde čistě jen o fotbal, ale i o pohybová cvičení, zvyšování fyzické i psychické odolnosti, o vytváření sociálních vazeb v obci, a hlavně o čas strávený venku na hřišti s mičudou, bez mobilu a dalších vymožeností dnešní doby.

Marek Podroužek, trenér a hrdý člen TJ Sokol Mukařov