Dostupná a chytrá infrastruktura

VYSVĚDČENÍ (co jsme zatím dokázali)

VODOVOD A KANALIZACE PRO VŠECHNY

 • Dokončení vodovodu - Region Jih, místní řady, se zachováním místních zdrojů vody na Žernovce i v Mukařově
 • Zahájení výstavby kanalizace a centrální čistírny odpadních vod pro Srbín a Žernovku
 • Telemetrie na ČOV Mukařov

BEZPEČNĚ PĚŠKY, NA KOLE I V AUTĚ

 • Navýšení investic do oprav komunikací, kvalitnější technologie
 • Chodník podél Pražské ulice

KONEC TEMNA 

 • Solární osvětlení v Dubové ulici
 • Postupné dobudování osvětlení v rozvojových lokalitách

PÉČE O OBECNÍ MAJETEK

 • Opravy obecních nemovitostí
 • Rekonstrukce obecních bytů

PIETA K ZEMŘELÝM

 • Inventura nájmů hrobů
 • Průběžná péče o hřbitov - dřeviny, chodníky

 

PLÁNY 2022-2026

VODOVOD A KANALIZACE PRO VŠECHNY

 • Dostavba vodovodu do zbývajících nezásobených lokalit, modernizace vodního zdroje Mukařov, propojení Mukařova a Regionu jih
 • Provozní optimalizace nové a staré kanalizace, odkanalizování zbývajících lokalit v Mukařově

BEZPEČNĚ PĚŠKY, NA KOLE I V AUTĚ

 • Oprava páteřní komunikace (Obecní)
 • Chodník na Žernovce podél Českobrodské ulice
 • Nový přechod přes Choceradskou (u cukrárny)
 • Nové radary na Žernovce a na Srbíně
 • Přechod Pražské u Lesní
 • Napojení na síť cyklostezek Ladova kraje, podpora cyklodopravy v intravilánu (stojany a pruhy pro cyklisty)
 • Dobíjecí stanice pro elektrokola

KONEC TEMNA

 • Rekonstrukce osvětlení Pražské a Kutnohorské ulice
 • Výměna lamp za "inteligentní" osvětlení 

PÉČE O OBECNÍ MAJETEK

 • ·Modernizace obecních bytů

PIETA K ZEMŘELÝM

 • Vybudování kolumbária

VIZE 2052

VODOVOD A KANALIZACE PRO VŠECHNY 

 • využití moderních technologií pro sledování kvality a udržování čistoty vody (kořenové čistírny, UV filtrace, atp.

BEZPEČNĚ PĚŠKY, NA KOLE I V AUTĚ 

 • jasně definované zóny
 • preference elektromobility
 • dobíjecí infrastruktura pro kola i automobily

KONEC TEMNA

 • chytré veřejné osvětlení (vyjma hlavních silnic spínané s pohybem chodce 

PÉČE O OBECNÍ MAJETEK

 • nové malometrážní byty pro mladé a seniory

PIETA K ZEMŘELÝM

 • rozšíření hřbitova