Otevřený úřad a transparentní samospráva

VYSVĚDČENÍ (co jsme zatím dokázali) 

ZDRAVÉ FINANCE 

 • Trvale dobré hodnocení kontrolami krajského úřadu
 • Získání dobrého úvěru na projekt kanalizace
 • Čerpání dotací

MODERNÍ ÚŘAD VSTŘÍCNÝ K OBČANŮM

 • Přechod na cloudové technologie (ekonomický a dokumentový systém, komunikace v rámci úřadu a zastupitelstva)
 • Elektronická spisová služba
 • Vytvoření pracoviště Czech POINT s rozšířenou otevírací dobou včetně sobot

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE

 • Nový web, měsíční Obecní zpravodaj, vlastní řešení adresného informování (sms, e-maily)
 • Online rozpočet na webu obce
 • Odpadové účty v rámci systému Moje odpadky
 • Platební portál pro místní poplatky
 • Rozšíření úředních hodin
 • Online zastupitelstva s možností účasti veřejnosti
 • Certifikované Informační centrum
 • Interaktivní nástěnka na Obecním úřadu (bude instalována v září)

UPRAVENÁ OBEC

 • Zametací stroj
 • Nákladní elektromobil
 • Personální posílení technických služeb
 • Průběžný odběr velkoobjemového odpadu 

BEZPEČÍ / PODPORA NAŠICH HASIČŮ

 • Stavební úpravy hasičáren

 

PLÁNY 2022-2026

ZDRAVÉ FINANCE

 • Pokračování v konzervativní finanční politice (navzdory důsledkům pandemie)
 • Naplňování finančního výhledu
 • Hledání dotační zdrojů na velké i menší projekty

MODERNÍ ÚŘAD VSTŘÍCNÝ K OBČANŮM

 • Důraz na efektivní metody řízení a organizace práce
 • Preference online služeb
 • Adresná komunikace

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE

 • Zdokonalování existujících nástrojů (např. adresné informování podle ulic)
 • Srozumitelná komunikace zásadních témat 
 • Různé komunikační kanály podle skupin občanů - tištěný zpravodaj, web, facebook, sms, e-maily
 • Zpětná vazba - pocitové mapy

UPRAVENÁ OBEC

 • Nové auto s kontejnerovou nástavbou 
 • Uzavření deponie za kostelem 

BEZPEČÍ / PODPORA NAŠICH HASIČŮ

 • Odměny aktivních členů JPO
 • Pomoc s náborem nových členů 
 • Jednání o zajištění služby městské policie

VIZE 2052

ZDRAVÉ FINANCE

 • vyrovnaný vícezdrojový rozpočet

MODERNÍ ÚŘAD VSTŘÍCNÝ K OBČANŮM 

 • možnost vzdáleného vyřizování veřejnosprávních agend a správa daňových účtů jednotlivých plátců a poplatníků

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE

 • informační systém pro městský mobiliář pro možnost bezplatného poskytování kulturních a veřejnosprávních informací 

UPRAVENÁ OBEC

 • monitorovací systém na vybraných veřejných místech pro zamezení vandalismu a škodám
 • využití oxidu titaničitého a podobných samočistících a ochranných látek k udržování čistoty veřejných prostranství
 • autonomní údržba veřejných ploch (čištění a sekání)

BEZPEČÍ

 • zavedení obecní policie, či jiného dohledového pořádkového orgánu