Kvalitní život pro všechny generace našich občanů

VYSVĚDČENÍ (co jsme zatím dokázali)

DOBRÁ ŠKOL(K)A ZÁKLAD ŽIVOTA 

 • Průběžná obnova areálu
 • Projekt nové tělocvičny
 • Nové nastavení spolupráce se školou - svěření majetku do správy, systematické plánování investic
 • Nové nastavení spádového školského obvodu
 • Revitalizace zahrady MŠ

KNIHY NEJSOU PŘEŽITEK 

 • Automatizace Obecní knihovny
 • Zavedení výpůjček e-knih
 • Vybavení knihovny dataprojektorem, plátnem a notebookem
 • Navázání pravidelné spolupráce s MŠ a ZŠ - speciální programy pro nejmenší čtenáře
 • Vytvoření Klubu čtenářů pro školáky

SPORT, VZDĚLÁNÍ A ZÁBAVA PRO VŠECHNY GENERACE 

 • Podpora TJ Sokol
 • Podpora SDH Mukařov a Žernovka - mladí hasiči a kulturní akce
 • Podpora ASTRA Praha - taneční kroužky
 • Volnočasové kroužky a kurzy v KKCM (nově řada aktivit zaměřených na seniory)
 • Zřízení poboček dvou ZUŠ
 • Spolupráce se ZŠ při realizaci sportovních kroužků v nafukovací hale 

CÍLENÁ POMOC OBČANŮM VE SVÍZELNÝCH SITUACÍCH 

 • Provozování sociální Poradny Mukařov - převážně terénní sociální služba s více než 80 klienty ročně

 • Aktivní pomoc běžencům z Ukrajiny 

ŽIJEME TU SPOLU 

 • Operativní pomoc v době pandemie - distribuce dezinfekce, nabídka nákupů a donášky léků seniorům

TEENAGEŘI NÁM NEJSOU JEDNO 

 • Spuštění speciálního programu pro teenagery v KKCM, podpořeného projektem Smart Rural 21 

AKTIVNÍ DEMOKRACIE 

 • Dvě kola navrhování participativních projektů

 • Částečný úspěch při realizaci 

PODPORA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ A AKCÍ 

 • Podpora kulturních aktivit a akcí,
 • DIPONA,
 • Stálá galerie STARÁ ŠKOLA s celoročním výstavním programem
 • Podpora divadelních a hudebních představení - Pouťový festival, adventní koncerty, mimořádné koncerty, dřevosochání

MYSLÍME GLOBÁLNĚ, ŽIJEME LOKÁLNĚ 

 • Jarmark regionálních a lokálních producentů
 • Rozšiřování sítě obchodů a služeb

CHYTRÁ EVROPSKÁ VESNICE

 • Mukařov členem Sítě chytrých vesnic
 • Mukařov jako pilotní vesnice projektu Smart Rural 21 - zpracování strategie chytré vesnice, výměna zkušeností

PLÁNY 2022-2026

DOBRÁ ŠKOL(K)A ZÁKLAD ŽIVOTA

 • Auditování školy a školky
 • Cílené hledání financí na údržbu a obnovu školního areálu
 • Zapojení MŠ a ZŠ do dění v obci, participace na kulturních akcích
 • Cílený lobbing na krajské a národní úrovni za vyřešení chybějících kapacit základních škol

KNIHY NEJSOU PŘEŽITEK

 • Obecní knihovna jako přirozené komunitní centrum

SPORT, VZDĚLÁNÍ A ZÁBAVA PRO VŠECHNY GENERACE 

 • Průběžná podpora aktivit ve stávajících kapacitách
 • Finalizace projektu a hledání financování pro výstavbu nové tělocvičny

CÍLENÁ POMOC OBČANŮM VE SVÍZELNÝCH SITUACÍCH

 • Příprava stavby obecního domu s malometrážními byty (startovací + pro seniory)
 • Mobilita znevýhodněných skupin (senioři, matky s dětmi) - pořízení obecního elektromobilu
 • Integrace uprchlíků 

ŽIJEME TU SPOLU

 • V případě potřeby máme know-how
 • Cílené monitorování občanů v nouzi (ve spolupráci se sociální poradnou)
 • Sousedská výpomoc při poskytování služeb

TEENAGEŘI NÁM NEJSOU JEDNO 

 • Vybudování specializovaného hřiště pro teenagery,
 • Zapojení teenagerů do obecních aktivit (brigády, pomoc seniorům, kulturní akce)

AKTIVNÍ DEMOKRACIE

 • Realizace navržených projektů
 • Nové formy veřejné diskuse - různé platformy (osobně, na sociálních sítích)

PODPORA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ A AKCÍ  

 • Výstavba stálého kulturního sálu na Srbíně
 • Průběžné rozvíjení nabídky kulturních programů
 • Oslavy 130. výročí vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • Obecní společenský ples

MYSLÍME GLOBÁLNĚ, ŽIJEME LOKÁLNĚ

 • Vytvoření podmínek pro farmářské trhy určené pro lokální a regionální dodavatele
 • Katalog místních podnikatelů a sousedské výpomoci
 • Tlak na developery, aby ve svých projektech mysleli na místní služby

CHYTRÁ EVROPSKÁ VESNICE

 • Výměnné návštěvy v dalších "chytrých" vesnicích
 • Sdílení zkušeností - mobilita, energetika, podpora lokálního podnikání

VIZE 2052

DOBRÁ ŠKOL(K)A ZÁKLAD ŽIVOTA

 • moderní areál s dostatečnými kapacitami pro školu i spolupráci s obecními spolky při sportovních a kulturních aktivitách

KNIHY NEJSOU PŘEŽITEK 

 • Obecní knihovna přežije i rok 2050 jako místo setkávání a vzdělávání všech generací

SPORT, VZDĚLÁNÍ A ZÁBAVA PRO VŠECHNY GENERACE 

 • efektivní podpora zejména pohybových aktivit všech věkových skupin

CÍLENÁ POMOC OBČANŮM VE SVÍZELNÝCH SITUACÍCH

 • komplexní služby včetně poskytnutí důstojného ubytování

 • mobilita pro všechny

ŽIJEME TU SPOLU

 • soustavná péče o historické budovy a drobné památky

TEENAGEŘI NÁM NEJSOU JEDNO

 • podpora pohybových a kreativních aktivit teenagerů,
 • efektivní represe tam, kde překračují pravidla

AKTIVNÍ DEMOKRACIE

 • otevřená komunikace a participace nejen na plánování, ale také realizace projektů

ENERGETICKÉ ÚSPORY

 • instalace a podpora alternativních zdrojů energií na obecních nemovitostech (i vhodných soukromých nemovitostech v rámci PPP projektů); 
 • zapojení prvků smart city do komunitní veřejné energetické sítě 

PODPORA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ A AKCÍ 

 • kvalitní trávení volného času pro všechny občany

MYSLÍME GLOBÁLNĚ, ŽIJEME LOKÁLNĚ

 • princip cirkulární ekonomiky - podpora lokálních podnikatelů a aktivit ve vymezeném území k uzavřeným cyklům výroby a služeb, kde odpad jednoho procesu funguje jako vstup procesu dalšího s minimální potřebou dalších vnějších zdrojů. 
 • místní měna pro podporu obchodu; 
 • spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP projekty); 
 • komunitní energie pro snižování potřeby zdrojů energií 

CHYTRÁ EVROPSKÁ VESNICE

chytré veřejné statky a využívání moderních technologií v předmětech denní potřeby, aplikace (například):

 • odpočinkový a volnočasový městský mobiliář se zabudovanými solárními panely k dobíjení mobilních přístrojů či koloběžek a kol
 • samočinné identifikaci poruch 
 • rozšíření free wifi
 • podpora autonomních dopravních zařízení
 • osazení dálkově odčitatelných vodoměrů v nemovitostech