Na mukařovský úřad se můžete spolehnout

21.08.2022

Obecní úřad v Mukařově je tu především pro vás, občany našich obcí.

Rozhodně to není nadnesené prohlášení. Je pro nás samozřejmostí být vám k dispozici 24 hodin denně a v rámci možností ve stejném rozsahu i pomáhat, nebo alespoň poradit, odpovědět na dotazy a řešit situace, které přináší život. 

Je zcela samozřejmé, že na telefonu jsme všichni tři, starosta nebo místostarostové, k dispozici v jakoukoli denní i noční hodinu, sedm dní v týdnu, a mnoho z vás se mohlo přesvědčit, že se vždy snažíme pomoci.

Naštěstí vážných situací, kdy se na nás obracíte, není příliš mnoho, a tak se často jedná spíše o zatoulané psy, nejrůznější technické poruchy, sousedské spory a podobně. V těch opravdu těžkých situacích, jako jsou živelné události, nehody a jiná neštěstí, asi nemusím připomínat, že se snažíme nejen okamžitě pomáhat, ale následně například i organizovat sbírky pro poškozené atd.

S pomocí jsme neváhali ani v první vlně covidu. Obecní úřad se snažil pomáhat od samého začátku, kdy mnoho z vás šilo ochranné roušky, hlavně s organizací a distribucí, ale především jsme téměř do všech domácností zdarma distribuovali desinfekční roztok Anti-covid, včetně rozprašovače. V té době ještě Krajský úřad ani ministerstva nebyla schopna obcím pomoci, a tak i když nebylo vůbec snadné tento roztok ani rozprašovače sehnat, podařilo se a osobně jsme pak Anti-covid rozváželi do domácností po našich obcích.

Poněkud smutné je, že i v této situaci se ukázala nešťastná povaha jednoho zastupitele, který na Krajskou hygienickou stanici následně poslal udání, že lahvičky s Anti-covidem distribuované první den nebyly označeny řádným symbolem. A poté, co mu pracovnice "hygieny" sdělila, že to není v této době až takový prohřešek, a obec to již napravila, poslal další udání. Tentokrát na Ministerstvo zdravotnictví, kde si stěžoval na hygienickou stanici, jak to, že obci nedala pokutu...

Možná si to ne každý uvědomí, ale vizitkou obce je mimo jiné fungující jednotka hasičů. Obec sice má povinnost zajistit požární ochranu, ale již ne požární jednotku. My jsme hrdým zřizovatelem hned dvou hasičských jednotek, jejich činnost financujeme, a chceme, aby se naši hasiči ze strany obce cítili podporu. Vy se pak můžete spolehnout, že v případě potřeby jsou to právě oni - naši hasiči, kteří přijedou pomoci nejen s ohněm, ale také s povodněmi, popadanými stromy, první pomocí, nebo pátráním po ztracených osobách.

Další možností pomoci, na kterou nesmíme zapomenout, je sociální Poradna Mukařov, služba zřízená spolkem Mukařov-sko a finančně podporovaná obcí. Profesionální pracovnice poradny jsou připraveny přímo pomoci občanům, kteří se dostali do těžké životní situace, případně jim zprostředkovat další pomoc.

Na mukařovský úřad, na nás, se zkrátka můžete obracet 24 hodin denně, nejen o úředních hodinách. Asi sami ze zkušenosti víte, že obecní úřad s vámi komunikuje osobně, telefonicky, e-mailem, případně elektronickými formuláři, a to prakticky denně a v různou denní dobu. Komunikace rozhodně není omezena úředními hodinami. A i když lze díky modernizaci našeho úřadu většinu záležitostí vyřídit elektronicky, pokud je přeci jen nutno přijít osobně, máme snahu vám vyjít vstříc i mimo úřední hodiny, což jistě nemálo z vás může potvrdit.

Obec se však rozrůstá, a tak už ne každého známe osobně, proto se raději ptáme, zda jste občané naší obce, jinými slovy, zda jste v naší obci přihlášeni. Občanům, kteří přihlášeni nejsou, se samozřejmě osobně věnujeme také, zde ale prosíme o dodržování úředních hodin. Pro naše občany se řídíme heslem: "pokud jsem tu, vždy mám čas tě vyslechnout"

Rudolf Semanský, starosta