Máme na co navazovat a neslibujeme nemožné

22.08.2022

V nadcházejících komunálních volbách se budeme rozhodovat mezi čtyřmi subjekty, které se snaží získat právě váš hlas. 

O místo v zastupitelstvu usiluje 60 občanů, kteří mají větší či menší zájem se podílet na dalším rozvoji naší obce. Voličům prezentujeme různé vize a projekty na zlepšení našeho života v Mukařově, Srbíně a Žernovce.

Z praxe je vidět, že kandidáti do voleb vstupují s různými představami o rozvoji obce. O vaše hlasy se tak například znovu uchází i stávající zastupitel, který se po celé období svého mandátu snažil očerňovat vedení obce, posílal nespočet podnětů k šetření či kontrole krajským institucím, státním úřadům, ministerstvům a Policii ČR. Názorová různorodost je v zastupitelstvu jistě žádoucí, nelze ji však zaměňovat s cílenou destrukcí. Významná většina zastupitelů však pracovala poctivě a vytrvale. Dokládá to alespoň množství realizovaných či započatých projektů. Bez zdravých obecních financí by však veškerá snaha a píle nebyla zdaleka tak úspěšná.

Pojďme si připomenout alespoň ty nejzásadnější akce končícího volebního období, v němž jsme se soustředili na tři základní oblasti rozvoje obce.

Oblast první: dobudování klíčové infrastruktury obce. Jmenovitě: vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod. Výstavba klíčové infrastruktury je řešena nadčasově, s ohledem na předpokládaný rozvoj našeho území, a také na závazné dokumenty, jako je například územní plán naší obce. Ve velké části obce už nejsme závislí na dodávkách vody z vlastních studní. Bohužel jsou stále ještě lokality, kde občané jsou doslova rukojmí soukromého subjektu. I zde již obec nabídla zúčastněným stranám převzetí infrastruktury a zajištění kvalitní dodávky pitné vody. Co se týče výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod, ta v současné době probíhá. Děláme všechno proto, abychom drželi harmonogram výstavby a rozpočet. Investiční akce dosahuje úctyhodných 234 mil. Kč, které jsou financovány z vlastních zdrojů obce, ze Státního fondu životního prostředí ČR a dlouhodobým investičním úvěrem s dobou splatností 25 let. S ohledem na dnešní ekonomické a úvěrové prostředí se fixní úroková sazba na 15 let ve výši 2,14 % p. a. jeví jako výborné rozhodnutí.

Oblast druhá: průběžné investice do rozvoje a udržení funkční základní a mateřské školy. V tomto volebním období jsme napříč všemi třemi volebními uskupeními, která dostala na podzim roku 2018 vaši důvěru, řešili otázku dalšího rozvoje školního areálu. Myslím si, že jsme se shodli na konceptu, jak dál pokračovat. Další rozvoj nebude levnou záležitostí a bez skutečné podpory ze strany státu se těžko dočkáme zásadní změny.

Oblast třetí: zlepšili jsme prostředí pro komunikaci občanů s obecním úřadem. Ukáži to na zdánlivé drobnosti, jakou je přehled o neuhrazených obecních poplatcích. Pokud chcete zaplatit jakýkoliv poplatek (třeba za pejska nebo popelnici), kliknete na webu www.mukarov.cz, na sekci "Obecní úřad a samospráva", vyberete "Zaplatit poplatky". Přihlášení provedete přes službu Bankovní Identita. Z nabídky si vyberete svou banku, přes ni dojde k ověření vaší osoby a bezprostředně získáte přehled o svých nezaplacených poplatcích. Následně provedete úhradu bez nutnosti návštěvy obecního úřadu. Nejste-li fanoušek těchto moderních technologií, máte i nadále možnost si osobně zajít na úřad. Pokud vám úřední hodiny nevyhovují, lze se domluvit i na jiném čase.

Zlepšili jsme svoz odpadů. Pamatujete, kdy jsme se v minulosti rozčilovali na přeplněné popelnice a nad nepořádkem kolem nich? Dnes už je to minulostí. Každý máme doma barevné popelnice a u svých dveří si třídíme odpad.

Zároveň jsme soustavně podporovali místní spolky a dobrovolné organizace, které se podílí na zlepšení kulturního a společenského života v naší obci.

Na hranicích naší obce směrem na Louňovice se chystá na jaře 2023 otevření moderní prodejny LIDL, což nám všem výrazně zlepší nabídku potravin a zboží, zvýší konkurenci a ušetří nám spoustu času, neboť odpadne cestování do okolních měst.

A jak se budou vyvíjet obecní finance v dalších letech? Na příjmové stránce rozpočtu jsme závislí na kondici naší ekonomiky a tzv. rozpočtovém určení daní, kdy peněžní prostředky z celostátního hrubého výnosu z daní jsou sdílené se státním rozpočtem a jsou převáděny do rozpočtů obcí a krajů ve výši, která odpovídá procentnímu podílu na celostátním hrubém výnosu daní. Na místní úrovni jsme upravili systém finančních příspěvků v rámci Zásad pro výstavbu na území obce Mukařov, které obci musí zaplatit investoři do nemovitostních projektů. Tímto způsobem zvýšíme objem finančních prostředků, které přitečou do naší obecní pokladny a budou zdrojem pro spolufinancování dalších rozvojových programů pro modernizaci školního areálu, vylepšení stavu komunikací či cyklostezek, opětovném nastartování výstavy obecních bytů, rozvoje elektromobility, nebo novinky, která se objevuje v městech a obcích vyspělé západní Evropy, komunální energetiky založené na obnovitelných zdrojích.

Prokázali jsme, že jsme osvědčený tým, který má vize, umí je přetavit do konkrétních projektů a ty následně také realizovat. Sdílíme osobní i profesní zkušenosti, známe naši obec, chceme ji posunut k lepšímu místu pro život našich občanů. Jsme otevřeni diskusi a jiným konstruktivním názorům.

Petr Doležel, zastupitel, předseda finančního výboru obce a dobrovolný hasič