Proč podporovat komunitní a spolkový život

18.08.2022

Komunitní a spolkový život je nepostradatelnou součástí života v obcích.

Dá se říct, že podpora spolků v obci je jedním z důležitých úkolů zastupitelstva obce, pokud tedy zastupitelé chtějí zachovat venkovské zvyklosti, venkovský ráz obce a lokální patriotismus.

Aktivní občané se ve spolcích věnují různým společenským činnostem a řeší potřeby a problémy všech generací na individuální i komunitní úrovni. Spolky dokáží zlepšit kvalitu života v obci v různých oblastech, např. ve společenských, kulturních, sportovních, ale i dalších volnočasových aktivitách. Aktivní spolková komunita může být neocenitelnou pomocí v péči o školní děti ve volném čase, o seniory a často i začlenění menšin, pokud se v obci nacházejí, bez nutnosti zásahu obce.

Mukařov a jeho jednotlivé části svou velikostí, vybaveností a vazbami na hlavní město Prahu připomínají spíš menší městečko, kde je život anonymnější a lidé se méně znají. Proto je nutné naše spolky podporovat a vytvářet tím prostor pro společné setkávání obyvatel a pro soužití několika generací, tak abychom i přes rychlé rozrůstání našich obcí zachovali venkovského ducha v našich malebných vsích.

Průkopníkem spolkové činnosti v Mukařově byla dobrovolná sportovní organizace Sokol v Mukařově, která byla založena v roce 1920. Činnost Sokola byla pozastavena za německé okupace, vzkříšení Sokola proběhlo hned 10. května 1945 na první schůzi, která se konala u posledního zvoleného starosty Sokola V. Komárka. Díky obnovenému loutkářskému a dramatickému odboru se dařilo pořádat představení a vstupné ukládat do stavebního fondu na současnou zděnou Sokolovnu.

Pro udržení spolkové činnosti v obci jsou definována obecná pravidla:

 • pravidelné setkávání zástupců spolků a zástupců obce (1-2 za rok),
 • rozvoj materiálního zázemí pro pořádání spolkových akcí (možnost zapůjčení stanů, lavic, stolů atp.),
 • vybudování prostor pro setkávání spolků
 • vytvoření pravidel pro přidělování dotací a finančních darů
 • věcná a finanční podpora kulturních a jiných akcí a jejich propagace

Spolkový život v našich obcích je na velmi vysoké úrovni, a to díky symbióze našich aktivních spoluobčanů a také podpoře zastupitelů obce Mukařov, kteří se řídí výše uvedenými jednoduchými pravidly při podpoře spolků. A jak že tedy tato obecná pravidla fungují v praxi?

Pravidelné setkávání zástupců spolků se zástupci obce na zasedání kulturního výboru začátkem roku, kde se naplánuje, v jakém termínu a jaký spolek bude organizovat svou akci, tak aby se akce nekřížily a v jeden den nebyla např. Mukařovská kecka a PoPoLes, druhé setkání je přímo na zastupitelstvu při sestavování rozpočtu, kdy spolky představují svou činnost za předchozí období a žádají finanční prostředky na následující období. Rozvoj materiálního zázemí funguje například při akci Mukařovský pes, kdy obec poskytne přes technické služby posekanou louku, možnost připojení k elektrické energii, dostatek vody pro psy či nádoby na odpad.

Pokud jde o prostor pro setkávání spolků, zde nám je příkladem společný projekt obce a spolku Mukařov-sko v podobě Kulturního a komunitního centra Mukařov (KKCM). Popis aktivit KKCM by byl na celý nový článek, ale jde projekt, který výrazně zvyšuje kvalitu života v obci, ať již tím, že se zde konají různé besedy, děti i dospělí zde tráví smysluplně čas, nebo je zde nabízená pomoc přes sociální poradnu.

Jasně daná pravidla pro přidělovaní dotací a finančních darů jsou také transparentně nastavena a každý občan si může na webových stránkách obce tyto pravidla dohledat a přečíst, včetně veřejnoprávních smluv, které obec s jednotlivými spolky uzavírá. Obec je také nápomocná spolkům s propagací jejich akcí, poskytuje prostor v obecním zpravodaji na otištění informace o pořádané akci, uveřejní pozvánku na obecním webu a zaregistrovaným uživatelům k odběru novinek pomocí emailu zašle pozvánku na pořádanou akci. Osobně jsem pyšný na činnost spolků v Mukařově, Srbíně i Žernovce, na to, co vše pro obec dělají, a jsem rád, že obec je taktéž spolkové činnosti nakloněná a nehází spolkům klacky pod nohy.


A na závěr jedna otázka. Víte, jaké spolky v našich obcích působí?

Spolek Mukařov-sko

Zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) Mukařov-sko, byl založený v roce 2006 z iniciativy občanů s chutí změnit životní podmínky v místě svého bydliště. V roce 2007 Mukařov-sko založilo Mateřské centrum pro podporu rodin s dětmi. Od roku 2015 ve spolupráci s obcí provozuje Kulturní a komunitní centrum Mukařov, kde se odehrává mnoho kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro nejmenší až po dospělé a seniory (např. výuka angličtiny, italštiny, jóga a jiné druhy cvičení, šachový kroužek), hlídání dětí, besedy, programy pro teenagery i dříve narozené. Od roku 2018 je Mukařov-sko také registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, které poskytuje Poradna Mukařov, v KKCM i přímo v terénu. I když se jedná pouze o základní poradenství, sociální pracovnice řeší opravdu širokou škálu problémů souvisejících se zdravím, vztahy v rodině, na pracovišti, při vyřizování sociálních dávek, nebo i řešením sousedských sporů, s nimiž se jim svěřuje stále větší počet našich občanů.

Mukařov-sko pořádá také mnoho pravidelných akcí jako např.:

 • vynášení Morany
 • pochod pohádkovým lesem
 • koloběžkiáda
 • drakiáda s dýňováním
 • lampiónový průvod
 • pomáhá s organizací rozsvícení vánočního stromečku

Spolek SDH Mukařov

Sdružení dobrovolných hasičů je organizací, která doplňuje jednotku požární ochrany. Posláním sdružení je uchovávat tradice hasičů a jejich roli ve společenském životě obce. Spolek také pracuje s dětmi a mládeží a v kroužku mladých hasičů se snaží rozvíjet nejen fyzickou zdatnost dětí, ale také nejrůznější dovednosti a smysl pro kolektiv.

SDH Mukařov pravidelně pořádá akce:

 • maškarní ples
 • pálení čarodějnic
 • dětský den s hasiči

Spolek SDH Žernovka

pravidelně pořádá akce:

 • hasičský ples
 • pálení čarodějnic
 • dětský den

Spolek TJ Sokol Mukařov

TJ Sokol Mukařov je další neodmyslitelnou součástí života obce. Mukařovská sokolovna je využívána i školou pro hodiny tělesné výchovy, zatímco fotbalisté TJ Sokol Mukařov v zimě trénují ve školní přetlakové hale. TJ Sokol Mukařov pečuje fotbalové hřiště, které splňuje podmínky pro pořádání turnajů.

pravidelně pořádá akce:

 • Mukařovská kecka - dálkový pochod

Spolek DiPoNa

Dipona je amatérský divadelní spolek aneb Divadlo Potrhlých Nadšenců, byla založena v roce 2012 partou nadšených ochotníků. Spolek vede divadelní režisér Josef Pšenička. Spolek je sice mukařovský, ale z důvodu nedostatečných kapacit pořádá celoročně divadelní vystoupení v sousední obci Louňovice. Přes letní prázdniny je každou sobotu ve venkovním areálu hospody U Henců dopoledne pro děti pohádka a večer představení pro dospělé. Přes zimu se pořádají sobotní představení také v Louňovicích v sále restaurace U Huberta. Ač spolek hraje v Louňovicích, obec Mukařov jej podporuje a mnoho mukařovských obyvatel si pravidelná divadelní představení nenechává ujít.

Mukařovský pes - s podporou obce a chovatelské stanice Pintadita

Mukařovský pes je celodenní akce pro majitelé psů a jejich páníčky. Při této akci se mohou účastníci účastnit procházky s pejskem, běhu či agility. Doprovodný program je agility, představení různých psích plemen, debaty s veterinářem, skákací hrad, občerstvení. Cíl akce je také podpora nedalekého psího útulku Beruška a představení různých psích aktivit majitelům psů. Mukařovský pes je ukázkovou akcí spolupráce mezi různými subjekty. Tato akce dokázala propojit ZŠ Mukařov, hasiče, obec, aktivní občany a zapojit místní firmy a podnikatele.

Spolek Astra

Umět tančit je opět ve společnosti žádané, a tak jsme rádi, že spolek Taneční škola Astra sice sídlí v Praze, ale v Mukařově pořádá již mnoho let taneční kurzy pro dospělé v místní sokolovně. Některé páry se vypracovaly na velmi pokročilou úroveň, a stále v tanci pokračují, zatímco další je jdou v jejich stopách.

Jakub Douša, vedoucí skladové logistiky a člen Kontrolního výboru a Výboru pro životní prostředí