Žijme chytře a kvalitně

20.08.2022

Smart může být i vesnice a život by nás měl bavit a těšit.

V Mukařově žiju v součtu asi polovinu svého života, z dětství ho pamatuji jako skutečnou vesnici, kde se všichni znali jménem. Dnešní Mukařov (Srbín a Žernovka) má více než dvojnásobek obyvatel a se současnými 3 000 se ocitl v mnoha směrech na rozhraní mezi vesnicí a městem.

Je trochu paradox, že většina nově přistěhovalých si naše obce vybrala kvůli pěkné poloze uprostřed lesů a rybníků, tak rychlý nárůst obyvatel ale naráží na limity infrastruktury. Tedy kapacitu komunikací, sítí, školy, školky, lékařů, obchodů a služeb, což může mít nepříjemné dopady na všechny obyvatele - ty nové i ty, kdo zde žijí už po generace.

Každý máme v životě jiné priority, a tudíž i představa o spokojeném, či "kvalitním" životě, jak se teď s oblibou říká, se může diametrálně lišit. Obecně se asi shodneme, že kvalitní život je život v bezpečí a dostatku, s lidmi, které máme rádi, s možností rozvíjet své zájmy a záliby, a s jistotou, že vím, kde hledat pomoc a oporu v případě, že se dostanu do nějakého problému.

Jak ale na to? Koncept chytrých vesnic nemá ambice instalovat technologie za miliardy, ale využívat dostupné prostředky a nové přístupy, kdekoli to může pomoci, aby se v dané obci lépe žilo. Což může mít, v závislosti na místní situaci, skutečně velmi různorodou podobu.

Mukařov se stal v roce 2019 členem celoevropské Sítě chytrých vesnic, a díky tomu i jednou z prvních pilotních obcí zapojených do projektu SMART RURAL 21, financovaného Evropskou komisí, který pomohl celkem 21 vesnicím po celé Evropě zpracovat a začít naplňovat jejich "chytré" strategie.

Více o naší strategii se lze dočíst na webu www.mukarov.cz v Sekci Obecní úřad a samospráva > Na čem pracujeme > Mukařov - chytrá vesnice 21. století, velmi stručně se výstupy strategie dají shrnout do několika okruhů:

Zvýšení efektivnosti procesů státní správy a otevření obecního úřadu pro online komunikaci Vedle zásadní změny řešení uvnitř úřadu a zastupitelstva (přechod na cloudové technologie), která je ovšem pro občany neviditelná, se podařilo:

  • ve spolupráci s Komisí pro digitalizaci navrhnout a zprovoznit nový web obce; na rozdíl od běžných obecních webů využívajících prefabrikované řešení, náš je postaven na platformě přizpůsobené naší obci na míru, a je průběžně optimalizován
  • zavést online platební portál pro místní poplatky, kde si mohou občané vyřešit své závazky vůči obci stejně pohodlně, jako nakupují na e-shopu
  • změnit způsob adresného informování občanů - e-maily, sms - nyní je navázaný přímo na správu webu

Zapojení aktivních občanů do komunitních projektů

V rámci realizace projektu SMART RURAL 21 jsme zkoumali některé hotové nástroje pro komunitní plánování, pro potřeby Mukařova se ale nakonec ukázaly jako příliš komplikované. Soustředili jsme se proto na

  • participaci občanů v rámci navrhování projektů na zvelebení obce - hlasování online na webu obce, případně na podpisovém archu na obecním úřadě, proběhla dvě kola participativních projektů
  • cílenou práci s problematickou skupinou teenagerů, založenou na online průzkumu zájmu mezi rodiči i samotnými dětmi; od června 2021 se v KKCM pořádají programy pro teenagery, od října 2021 pravidelně, vedle volné zábavy se zapojují i do "obecních" aktivit - příprava dárků a tvoření se seniory v Charitním domově, úklid obce, pomoc při akcích v KKCM a prezentace výrobků na Pouťovém festivalu. Díky projektu SMART RURAL 21 jsme s menší skupinkou dokonce vyjeli na studijní cestu do Irska a po návratu o této zkušenosti natočili video (https://www.kkcm.cz/ie-trip-2022)

Odpovědný přístup k životnímu prostředí

Ač se to může zdát zanedbatelné, alespoň trochu může stav životního prostředí ovlivnit opravdu každý z nás tím, co si z přírody bere a co do ní vrací.

  • Zcela hmatatelným důkazem jsou odpady, kterých každoročně vyprodukujeme desítky kilogramů. Otázku "kam s ním?" řešil už kdysi básník Jan Neruda, a protože odpověď není vůbec jednoduchá, lepší je se zamyslet, co můžeme udělat pro to, aby odpadu bylo celkově méně. To je hlavní smysl Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství, díky němuž můžeme v odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz všichni sledovat, kolik odpadu jsme vyprodukovali, a pokud prokazatelně třídíme plast a papír (což není problém, protože u nás mají všichni možnost dostat nádoby na tříděný odpad až k domu), a daří se nám celkové množství odpadu omezovat, můžeme získat odměnu v podobě sníženého poplatku za likvidaci odpadu.
  • Další zátěž životnímu prostředí působíme nesporně tím, co vypouštíme do kanalizace. Aktuálně zažívá podstatná část našich obcí strasti s její výstavbou, ale již za rok by se v dosud nenapojených lokalitách měli dočkat alespoň zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod. Potěšitelné je, že po výměně provozovatele čistírny v Mukařově, kterou nyní spravuje společnost spoluvlastněná i obcí Mukařov, se daří (také za použití smart řešení) výrazně zlepšovat kvalitu vody vypouštěné do kaskády Babických rybníků. A snad se podaří - ve spolupráci s odpovědnými orgány ochrany životního prostředí - přimět i zbývající producenty odpadních vod, kteří je likvidují nelegálním způsobem, k odpovědnému chování.

Jako čtvrté téma bylo zamýšleno snižování dojíždění za prací, v Kulturním a komunitním centru měl vzniknout tzv. co-working, neboli prostor, který lze sdílet pro kancelářskou práci nebo pracovní schůzky.

Dříve, než jsme jej stihli začít realizovat, přišel první covidový lockdown a povinný home-office všude, kde to dávalo aspoň trochu smysl. Pracovat z domova najednou museli skoro všichni, my jsme si ale o to více uvědomili, že síla unikátního projektu Kulturního a komunitního centra Mukařov je v propojování lidí, vzdělávání, setkávání, sdílení radostí i strastí.

V době pandemie to bylo těžké, ale i zde pomohly smart technologie, takže programy, u kterých to bylo jen trochu možné, se přesunuly do online prostředí. O to víc jsme se ale těšili z každého uvolnění a postupného návratu do normálního života.

KKCM, které právě vstupuje do svého sedmého roku existence, vyrostlo z Mateřského centra Mukařov-sko postupným přidáváním volnočasových a vzdělávacích aktivit pro další věkové skupiny. Propojením s Obecní knihovnou, která je nejen automatizovaná, ale od minulého roku vybavená i plátnem a dataprojektorem, se rozšířil kulturní potenciál a možnosti pořádání besed, přednášek i tematických programů pro děti ze školy a školky. Další sdílený prostor poskytuje zázemí nejen sociální Poradně Mukařov, která funguje stále více i terénně, a ročně poskytne služby více než 80 klientům, ale i dříve zmíněnému klubu pro teenagery, a nově také logopedické poradně, hudebním kurzům nebo výuce češtiny pro běžence z Ukrajiny, kteří zakotvili v naší obci.

Nejmenší děti v KKCM pod ochranou rodičů navazují první kontakty s vrstevníky, ty trochu starší se učí být na chvilku bez mámy, a ještě starší navštěvují nejrůznější kroužky a kurzy. Kromě teenagerů jsme se nově zaměřili i na seniory, kteří se v KKCM například učí ovládat chytré telefony, tablety a notebooky, nebo trénují paměť.

Na začátku jsem psala o kvalitě života. Občané jistě oprávněně očekávají, že jim obec zajistí civilizační výdobytky, jako je pitná voda a kanalizace, dobré silnice a chodníky, případně i chytré osvětlení nebo levná obnovitelná energie. K tomu všemu směřujeme, délka naší cesty je ale nepřímo úměrná finančním zdrojům, které máme stále spíše "vesnické", než městské.

Pro kvalitní, tedy spokojený a naplněný život, je ale potřeba víc než fungující infrastruktura nebo zajištění základních potřeb. Už jsme to jednou jmenovali: bezpečí a dostatek, život s těmi, které máme rádi, možnost rozvíjet své zájmy a záliby. Zázraky neumíme, ale díky bezvadnému týmu lektorek a lektorů, koordinátorek, knihovnic a sociálních pracovnic, nabídnout pomocnou ruku v nouzi i pozvání ke sdílení radosti z učení a setkávání ano. A to v dnešní nejisté a pro mnohé bolavé době není vůbec málo!

Kateřina Čadilová, místostarostka, zakladatelka MC Mukařov-sko a (čestná) ředitelka KKCM